Portfolio > Michael Cheney

"Autumn Explodes on the Avenue
"Autumn Explodes on the Avenue
Oil on canvas
26" x 27.5"